Junction Communication is een klein en zeer ervaren adviesbureau uit Schouwen-Duiveland, dat flexibel en concurrerend actief is op het gebied van marketing en communicatie.

Niet alleen werkt Junction Communication transparante strategieŽn voor zowel marketing als communicatie uit, ook de implementatie neemt het adviesbureau desgewenst voor zijn rekening. Daarmee kan het bureau eventuele bijsturing van de einddoelen inpassen en volledige verantwoording voor het adviesproces afleggen.

In goede tijden kenmerkt marketing zich door een hele hoop verspilling, omdat geld gemakkelijk voorhanden is. In recessietijd hebben bedrijven eindelijk de tijd om na te gaan welke uitgaven en welke programmaís en acties zinvol zijn. Ze moeten opereren met minder, maar kunnen meer bereiken door te focussen op hun kerncapaciteit en hun kernprospects. Een recessie werkt prima om marketing efficiŽnter en zorgvuldiger te maken. Junction Communication kan u daarbij helpen.

Junction Communication - de naam zegt het al - brengt partijen bij elkaar, verbindt vraag met aanbod en vertaalt interne processen naar een duidelijk verhaal voor de buitenwereld.

Onze aanpak is gelouterd dankzij een heldere communicatie, zowel intern als naar de buitenwereld. Als ondernemer heeft u per slot van rekening iets te verkopen en dat wilt u niet onopgemerkt laten. Om dat doel zo efficiŽnt mogelijk te bereiken, gaan wij veel verder dan wat losse flodders in een onleesbaar rapport. Een realistische inventarisatie van kansen en bedreigingen wordt rechtstreeks gekoppeld aan Uw specifieke product. En u weet zowel voor de korte- als de langere termijn waar U aan toe bent. Kortom: een waterdichte marketingstrategie, hand in hand met een heldere communicatie, uitmondend in een concreet activiteitenplan waarmee U naar buiten kunt komen. Junction Communication presenteert een zich door creativiteit en inventiviteit een onderscheidende aanpak. Immers waar de concurrent een bedreiging ziet, zien wij met u juist nieuwe kansen; van productontwikkeling tot uitvoering.