Nationale Zeeuwse Oesterpartij

Middelburg. Minister K. Peijs van Verkeer en Waterstaat verrichtte op 29 september j.l. de officiŽle opening van de eerste Nationale Zeeuwse Oesterpartij. De Nationale Zeeuwse Oesterpartij is bedoeld als platform voor landelijke en Zeeuwse politici en ondernemers. In toenemende mate zullen ook de Euregio-partners uit Vlaanderen er steeds meer bij betrokken worden. De intentie is om een jaarlijks terugkerend relatie-evenement te creŽren waar politici en ondernemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen over onderwerpen die relevant zijn voor Zeeland.

Initiatiefnemers van het evenement zijn Van Dantzig & Lichtenveldt, Junction Communication en Marked!Business Events. De drie communicatieadviesbureaus beogen met dit initiatief vanuit hun professie ťn hun persoonlijke affiniteit met de Zeeuwse Provincie een bijdrage te leveren aan de positionering van Zeeland. Het provinciaal bestuur van Zeeland fungeerde als gastheer van de Oesterpartij en opende voor de gelegenheid zijn deuren van de Abdij te Middelburg.

Symposium
Voorafgaand aan de Oesterpartij vond in het kader van Zeeland-promotie een ťťn-uurs-symposium plaats, waarin diverse aspecten van Zeeland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers en particulieren werden belicht. Onderwerpen waren infrastructuur, Vlaams/Zeeuwse betrekkingen, wonen & werken, opleidingsklimaat, toerisme, watersport. Sprekers op het symposium waren: Dhr. de Kok (gedeputeerde Provincie Zeeland), Dhr. Van Driem (Toerisme en Recreatie Nederland), Dhr. Smit (HISWA), Dhr. Buyse (Vlaamse Regeringsvertegenwoordiging), Dhr. Adriaansens (Roosevelt Academy), Dhr. Ďt Hooft, Nederland Distributieland) en Mevr. Kwekkeboom-Janse (zakenvrouw van het jaar 2001).

Oester Gilde
Tijdens de eerste Nationale Zeeuwse Oesterpartij heeft tevens de officiŽle oprichting plaatsgevonden van het ďGilde van de Gulden OesterĒ. Als lid van het Gilde kunnen personen worden voorgedragen die een bijzondere prestatie hebben geleverd die bijdraagt aan de promotie van de Provincie Zeeland.

Voorafgaand aan de officiŽle opening van de Oesterpartij werd de heer mr. R. Zonevylle, notaris te Zierikzee en voorzitter van het bestuur van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft benoemd als eerste lid van het Gilde. Deze stichting heeft kans gezien om in samenwerking met Junction Communication voor de Oosterscheldekreeft en andere Zeeuwse streekproducten locale, landelijk en internationale aandacht in de media te verkrijgen. Daarnaast werd via de Oosterscheldekreeft aandacht geschonken aan het toerisme en gastronomie van Zeeland.

Als tweede lid en tevens erelid van het Gilde van de Gulden Oester werd minister van Verkeer & Waterstaat, mevr. K. Peijs geÔnaugureerd. Niet alleen maakte zij met het verrichten van de officiŽle openingshandeling van de eerste Nationale Zeeuwse Oesterpartij een relatie-evenement ter promotie van Zeeland mogelijk, maar ook markeerde ze hiermee de start van een jaarlijks terugkerend evenement dat uiteindelijk moet uitmonden in een platform van Zeeuwse, landelijke en Belgische politici en ondernemers die zich inzetten voor Zeeuwse belangen.
Ruim 175 gasten hebben gehoor geven aan de uitnodiging.